Înscriere A.F.I.R. - Galați

 • promovare in cadrul tuturor actiunilor organizate de asociatie
 • realizarea de colaborari si parteneriate de incredere
 • reduceri in cadrul organizatiei
 • pregatire profesionala si antreprenoriala
 • dezvoltare personala
 • conectare la comunitatea zonala, networking si socializare
 • Sa participe la elaborarea programului de activitate si la indeplinirea lor;
 • Sa aleaga si sa fie alese in organele de conducere;
 • Sa beneficieze de facilitatile oferite de asociatie in scopul dezvoltarii propriei activitati antreprenoriale si sociale;
 • Sa controleze gestiunea fondurilor asociatiei sau activitatea personalului, in mod organizat, prin cenzori;
 • Sa participe direct la cooperarea interna si internationala pe baza programelor asociatiei, cu respectarea clauzelor stabilite pentru fiecare program.
 • Sa participe in mod activ la viata de organizatie, sa detina responsabilitati concrete fara a solicita pentru aceasta foloase materiale;
 • Sa respecte etica comerciala si uzantele cinstite in activitatea proprie pentru a nu prejudicia reputatia organizatiei;
 • Sa contribuie la dezvoltarea asociatiei prin atragerea de noi membri;
 • Sa militeze pentru prestigiul asociatiei si sa nu actioneze divergent fata de hotararile asociatiei adoptate in cadrul democratic stabilite prin statut;
 • Sa achite cotizatia pana la datele convenite in cadrul asociatiei, precum si celelalte obligatii care le revin ca urmare a participarii la actiuni interne sau internationale.
 • Prin demisie comunicata Presedintelui Biroului de Conducere sau prin scrisoare recomandata, cu un preaviz de 1 luna, demisionarul avand obligativitatea achitarii cotizatiei pe intreg anul calendaristic in curs;
 • Prin decesul asociatului, in cazul persoanelor fizice;
 • Prin desfiintare, in cazul persoanelor juridice;
 • Prin excludere pentru incalcarea statutului asociatiei, pentru actiuni contrare scopurilor si intereselor asociatiei si pentru neachitarea cotizatiei pe o durata de cel putin 6 luni. Persoana exclusa poate face contestatie in termen de 1 luna, hotararea definitiva fiind luata de catre Adunarea Generala prin majoritate simpla.

Primul pas în a deveni mebru al A.F.I.R. – Galați este completarea și transmiterea unei adeziuni

Descarcă adeziunea, completeaz-o și trimite-o prin e-mail la adresa office@afirgalati.ro