Asociația Femeilor Întreprinzătoare din România

A.F.I.R. GALAȚI

Nu fiecare din noi poate face lucruri mari. Dar fiecare din noi poate face lucruri mici cu o dragoste imensă.

– Maica Teresa

CINE SUNTEM NOI?

Asociatia Femeilor Întreprinzătoare din Romania – Galați (A.F.I.R. – Galați), a luat naștere în anul 2004 și este persoană juridică de drept privat, apolitică, nonguvernamentală, nonprofit, bazată pe voluntariat.

Scopul asociatiei este de a canaliza efortul femeilor pentru promovarea spiritului de inițiativă și al gândirii manageriale în rândul acestora, încurajarea inițiativei private și promovarea lor in funcții publice de răspundere, protejarea intereselor comune ale membrilor asociației, formarea și dezvoltarea profesională a acestora.

De ce să devii membru A.F.I.R. - Galați?

Susținem cooperarea

A.F.I.R. Galați are ca principal obiectiv inițierea de programe de susținere a cooperării între membrii asociației în domeniul inițiativei antreprenoriale și al dezvoltării personale.

Informare

Informația înseamnă putere, iar una din misiunile A.F.I.R. Galați este de a organiza și susține un sistem de informare complet în diverse domenii de interes pentru membrii săi.

Educație

A.F.I.R.- Galați susține un sistem educațional propriu prin organizarea de cursuri, seminarii, sesiuni de mentorat, conferințe, congrese si simpozioane.

Asistență financiară

Facilităm accesul membrilor noștri prin organizații specializate la programe de asistență financiară pentru diverse proiecte de natură antreprenorială.

Consiliere

Asigurăm consiliere membrilor noștri în relațiile cu autoritățile statului sau în diverse situații ce pot apărea în activitatea antreprenorială sau profesională.

Relații economice

Stimulăm și promovăm relațiile economice în interesul întreprinderilor cu capital privat conduse de femei.